Hiermee moet u rekening houden bij het reinigen van ventilatiesystemen.

U kunt de ventilatie reinigen van alle kamers.

‘Kan het ventilatiesysteem in mijn appartement een kiemcentrifuge worden?’ Sommigen maken zich daar zorgen over. Je kunt immers niet in de lange ventilatiekanalen van centrale systemen kijken. Kunnen daar geen ziektekiemen ophopen? U kunt in ieder geval zelf de kamer-voor-kamer-ventilatie inspecteren die in de buitenmuur zit. Maar wat te doen als je daar schimmel vindt? Claus Haendel, technisch adviseur bij de vakvereniging

Uitlaatsystemen in appartementsgebouwen

Hier zuigt een centrale ventilator op het dak of een badkamerventilator de vochtige lucht uit raamloze kamers – meestal zonder filter. Hierdoor kunnen afzettingen in de leidingen ontstaan, die bij brand kunnen ontbranden. “Uitlaatsysteemleidingen moeten daarom elke twee jaar worden geïnspecteerd en indien nodig worden gereinigd, ook omdat vuil de brandbeveiligingsapparatuur kan aantasten”, beveelt Haendel aan.
Centrale ventilatiesystemen
Bij centrale ventilatiesystemen hoeven de kanaalnetwerken alleen te worden gereinigd, omdat er altijd een filter moet worden geïnstalleerd aan het begin van het kanaalnetwerk. “Het korte lijnstuk tussen de buitenluchtinlaat en de ventilatie-unit kan hoogstens vuil worden”, zegt Haendel. Hij raadt aan om elke twee jaar een ventilatietechnicus te laten inspecteren. Als bij een dergelijke inspectie blijkt dat de riolering vuil is geworden, zijn er speciale bedrijven die voor de schoonmaak zorgen.

Kamer voor kamer ventilatie: filtervervanging elke zes maanden

Bij kamer-voor-kamer ventilatie moeten de filters gemiddeld om de zes maanden worden vervangen. Na een briefing door een specialist kan de appartementseigenaar het zelf doen. ‘Er moet echter om de twee jaar een specialist worden geraadpleegd’, zegt Haendel. Onderdelen van de ventilatie-units konden vaak in de vaatwasser worden gereinigd. Ze moeten droog zijn wanneer ze worden geplaatst.
Als blijkt dat er schimmel is ontstaan ​​in de ventilatie, moet een specialist de oorzaak vaststellen en verhelpen. De reden is meestal de vorming van condensaat. In geen geval mag u de ventilatie zelf reinigen met desinfecterende middelen, omdat dit resistente microben kan veroorzaken. Bovendien kunnen desinfectiemiddelen componenten en materialen aantasten, waarschuwt de deskundige en adviseert hij de instructies van de fabrikant bij alle werkzaamheden op te volgen.

Grenzen aan gecontroleerde ventilatie

Met alle vreugde van de gunstige effecten van gecontroleerde ventilatie, mag niet worden vergeten dat de systemen geen wapen voor algemeen gebruik zijn.

De volgende punten zijn in de gaten te houden:
• Comfortventilatie is geen airconditioning of luchtverwarming. Het vervangt geen structurele thermische isolatie in de zomer.
• Ondanks comfortabele ventilatie is een zorgvuldig gebruik van bouwmaterialen, apparatuur en producten in het interieur vereist voor een goede binnenluchtkwaliteit.
• Het verwijderen van hoge interne emissies zoals roken of renovatie (verse verf, lijmen, vloer- en wandbekleding) is niet mogelijk.
• Geuren van buitenaf worden niet verwijderd met conventionele filters.